Octavian Apostol – proprietatea intelectuală trebuie să fie prioritară la inițierea unei afaceri

Se spune că cea mai valoroasă resursă este creierul uman. E bine să protejăm eforturile depuse de acest mecanism. În ajutor ne vine Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în frunte cu Octavian Apostol. Parteneri de nădejde a industriilor creative, AGEPI susține și promovează ideile de afacere inovative, creative și cu extindere internațională. O vorbă populară spune: Pe cel păzit și Dumnezeu îl păzește. Parafrazând aceasta, directorul instituției susține că pentru a evita litigii greu de soluționat și pierderi materiale, e bine ca un antreprenor să ia măsurile de protecție a Proprietății Intelectuale atunci când inițiază afacerea.

-Prezentați-vă.

Bună ziua! Sunt Octavian Apostol, Director General al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

-Descrieți activitatea Agenției pe care o gestionați.

AGEPI este oficiul naţional de proprietate intelectuală (PI), care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare în acest domeniu şi monitorizează respectarea legislaţiei. AGEPI acordă protecţia PI şi desfăşoară activităţi ce includ, drept componente de bază, examinarea cererilor din domeniul proprietăţii intelectuale şi eliberarea titlurilor de protecţie conform legislaţiei naţionale în domeniu.

img_9622

-Ce alte activități desfășurați?

Printre alte activități pot fi menționate, soluţionarea extrajudiciară a litigiilor, coordonarea activităților Comisiei de mediere şi arbitrajului specializat în domeniul PI, activități de informare şi documentare, de promovare şi diseminare a informaţiei,  de instruire şi pregătire a specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale.

La nivel internațional, AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, precum și în alte organizații internaționale, regionale și interstatale pentru protecția PI.

Date de contact a companiei   

Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chișinău, MD2024

Mail: office@agepi.gov.md

Website: www.agepi.gov.md

Telefon: (+373-22) 400500
Fax: (+373-22) 440119

logo-2

Am un startup, ce fac cu el? Cum îmi protejez proprietatea intelectuală?

Procedura de înregistrare a obiectelor proprietății intelectuale la AGEPI este aceeași pentru toate categoriile de afaceri, iar inițiativa protecției acesteia este pe seama solicitantului. De fapt startup-ul se încadrează, pentru noi, în categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii, iar, în acest sens, AGEPI depune efort pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, la compartimentul Sporirea competitivităţii IMM-urilor şi încurajarea spiritului inovator. Totodată, AGEPI are prevăzute o serie de facilități la taxele pentru serviciile acordate acestor întreprenderi.

AGEPI nu intervine în decizia antreprenorului cu referire la înregistrarea Obiectelor de Proprietate Industrială (OPI), totodată recomandă  să se țină cont de puterea distinctivă a acestor bunuri imateriale și menirea lor de a  individualiza produsele și serviciile, care urmează să le dezvolte pentru a nu se limita doar la denumirea de firmă.

unnamed

– Dat fiind faptul ca startup-ul nu are bani, cum se poate dezvolta o strategie care să protejeze proprietatea intelectuală?

Consider că, proprietatea intelectuală trebuie să aibă o poziție prioritară  la inițierea unei afaceri, să fie inclusă în strategia de dezvoltare a afacerii,  pentru că, ulterior, apar litigii greu de soluționat și pierderi materiale.

„Taxele pentru înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală se achită treptat, ceea ce reprezintă un avantaj pentru startup-uri”

Elementul cheie în domeniul PI este confidențialitatea, respectiv,  suplimentar la înlesnirile  acordate prin lege la înregistrarea OPI, este foarte important ca aceste obiecte să nu fie divulgate și să nu fie utilizate până la momentul în care compania sau antreprenorul dispune de suficiente surse pentru protecția acestora.

De menționat că, taxele pentru înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală se achită treptat, ceea ce reprezintă un avantaj pentru startup-uri.

Există un brevet care garantează protecție globală?

În stadiul actual al sistemului de brevete internaționale, nu există brevet global. Sistemul de brevetare este teritorial. Totodată, suntem parte a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, ce prevede depunerea unei singure cereri internaționale, care poate suplini o multitudine de cereri naționale, nu brevete reale, cereri de brevet și acestea sunt apoi examinate în fiecare dintre țările desemnate.

„Datorită sistemului de brevet european este nevoie de o singură examinare ca produsul să poată fi validat în 42 de state”

Există anumite sisteme regionale, cum ar fi sistemul brevetului eurasiatic, două sisteme de brevet africane. Datorită sistemului de brevet european este nevoie de o singură examinare ca produsul să poată fi validat în 42 de state. Din 1 noiembrie 2015, Republica Moldova este parte a acestei compenente și cetățenii noștri pot beneficia de aceste înlesniri. De fapt cea mai mare problemă este costul examinărilor în fiecare țară, costul traducerilor în limbile de lucru și costul menținerii unui brevet, care pot fi destul de substanțiale.

– Care ar fi pașii pentru un antreprenor de susținere a afacerilor creative?

Industriile creative au o importanță strategică pentru stimularea competitivității la nivel de  țară, iar potențialul acestora rămâne a fi explorat mai bine, deoarece ponderea industriilor creative în Republica Moldova este relativ mică. Totuși, industriile creative au o dinamică îmbucurătoare și trebuie stimulată. Industriile creative pot deveni motorul intelectual al economiei Republicii Moldova. De exemplu, printre domeniile industriilor creative putem menționa:  publicitatea, arhitectura, muzica , film, video, fotografia, arte vizuale, etc. Aceste domenii pot genera venituri reale pentru economie.

Cel mai bun stimul pentru dezvoltarea industriilor creative îl constituie utilizarea legală a produsului acestora. Este un avantaj reciproc, pe de o parte, pentru că antreprenorul va lansa produse noi competitive, pe de altă parte, industriile creative vor obține profituri necesare pentru a genera noi rezultate creative.

Astfel, producătorul trebuie să se asigure că drepturile asupra operelor sau produselor deținute sunt asigurate, adică sunt înregistrate la AGEPI.

Cum contribuie AGEPI la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova?

Ecosistemul antreprenorial nu poate să existe în afara proprietății intelectuale, pornind de la denumirea companiei și finalizând cu aspectul exterior al produsului, toate acestea sunt elemente de individualizare și sunt utilizate în rețeaua de promovare și distribuire.

„Un ecosistem antreprenorial sănătos presupune existența unor drepturi și respectarea lor”

AGEPI face tot posibilul pentru a informa antreprenorii despre rolul și importanța proprietății intelectuale și necesitatea protecției acesteia. Un ecosistem antreprenorial sănătos presupune existența unor drepturi și respectarea lor.

În acest scop, AGEPI desfășoară activități ample de informare a antreprenorilor în domeniul protecției, respectării și valorificării drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi expoziții,  seminare tematice la întreprinderi, campanii de informare a agenților economici din teritoriu, vizite la incubatoarele de afaceri din republică cu prestarea gratuită a serviciilor de prediagnoză a proprietății intelectuale și prezentarea unor recomandări pentru o mai bună valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală deținute sau cu privire la sursele de informare privind noile tehnologii sau invenții brevetate etc.

Pentru a consolida eforturile și resursele necesare în acest scop, AGEPI a stabilit relații de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a RM și filialele CCI din teritoriu, cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) etc.

Prin organizarea acestor evenimente, AGEPI contribuie la crearea unei platforme unice de comunicare dintre toți participanții în proces, atât titularii sau deținătorii operelor, cât și utilizatorii acestora.

Call to action pentru antreprenori din industriile creative!

Creierul uman este cea mai valoroasă resursă. La AGEPI îți poți transforma această resursă și ideile creative în active materiale!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s